Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000662139 И-т по биология и имунология на размножаването БАН
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1113 София бул. Цариградско шосе, 73
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии" 22.07.2013 504 188 504 188 0 425 260 24,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Обучението на докторантите в базови изследователски умения – предпоставка за динамична кариера в съответствие с потребностите на пазара на труда 17.06.2008 22,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания зза подобряване качеството на живот" BG051PO001-3.3.06-0048-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз