Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126145737 КД "ФОС Ваклинова и син"
Седалище Област: Хасково Oбщина: Димитровград 6400 Димитровград ул. "Емилиян Станев", бл. 10-А-5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване в ЖАР ЕООД на Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0546-C0001
Технологична модернизация на "МИГ 23"ЕООД BG161PO003-2.1.11-0107-C0001
Разработване на иновативен софтуер за архитектура на предприятието BG161PO003-1.1.05-0307-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз