Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114004111 Ростов АД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен ул. Цар Борис ІІІ №2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Енергийна ефективност за висока конкурентоспособност" 28.04.2014 948 068 474 034 478 634 474 027 5,10 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Европейски модел за устойчива заетост BG051PO001-7.0.01-0024-C0001
ДА МИСЛИМ НАШИТЕ ДЕЦА! (Иновативен модел за електронно обучение на учители, подобряване на учебната среда, достъпа до образование и включване на семейството) BG051PO001-4.1.05-0036-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз