Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 1217581660020 "АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД, клон Бургас
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас гр. Бургас, ул. "Фердинандова" 5




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ВЕИ и ЕЕ в общинска образователна инфраструктура в гр.Банско и гр.Добринище BG161PO001-4.1.03-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз