Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831442095 АССА-М ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1172 София п.к.19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Европейски модел за устойчива заетост BG051PO001-7.0.01-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз