Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121005959 Хрома ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Триадица, бул. Димитър Несторов № 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване качеството на продуктите и подобряване организацията на работа в „Аукторисс сийлънтс енд полимерс” ЕООД BG161PO003-2.1.08-0307-C0001
По-висока конкурентноспособност чрез увеличаване на производствените мощности в "Адифарм" ЕАД BG161PO003-2.1.13-0419-C0001
"Информационни компонента на храненето" BG161PO003-1.1.06-0099-C0001
"Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии" BG051PO001-3.3.06-0059-C0001
"Обновяване на технологично оборудване и апаратура за иновативни научно-приложни разработки на многослойни оптични структури" BG161PO003-1.2.04-0027-C0001
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ КОМПОНЕНТИ (BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES – BAS) BG161PO003-2.4.02-0085-C0001
Внедряване на иновативни продукти – нова комбинация от форма и състав на метамизол-съдържащи лекарства в производството на „Химакс Фарма“ ЕООД BG161PO003-1.1.07-0204-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз