Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000083633 Медицински университет - Варна
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9002 Варна ул. Марин Дринов, 55
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Преустройство и модернизация на библиотеката и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания при Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов" - Варна. 02.06.2010 1 399 220 1 388 713 13 746 1 319 277 33,73 Приключен
"Повишаване на научния потенциал и възможностите за кариерно развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите" 19.03.2012 548 488 548 488 0 548 312 27,00 Приключен
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна 11.10.2012 581 649 581 649 0 581 478 24,00 Приключен
Усъвършенстване на системите за управление в Медицински университет - Варна 05.02.2013 429 165 429 165 0 429 119 23,13 Приключен
Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна 23.04.2013 163 170 163 170 0 163 151 20,00 Приключен
Повишаване на комуникативната компетентност на студентите по медицина, дентална медицина, фармация, здравен мениджмънт и здравни грижи чрез оптимизиране и създдаване на нови учебни програми по комуникация в областта на здравеопазването и специализиран чужд език, отговарящи на съвременните потребности на болниците и други лечебни заведения и на изискванията на модерната информационна среда 18.05.2013 254 178 254 178 0 254 163 23,33 Приключен
Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на Факултета по фармация при Медицински университет - Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда 18.05.2013 228 782 228 782 0 228 760 20,00 Приключен
"Повишаване на конкурентоспособността на МУ-Варна чрез извършване на научно-изследователска и развойна дейност с приложен характер във факултети "Медицина" и "Дентална медицина"" 20.08.2013 2 809 421 2 388 008 597 998 2 507 405 18,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА МРЕЖА ЗА ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 17.06.2008 24,00 Приключен
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз