Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831906364 Институт по минералогия и кристалография БАН
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1113 София Акад. Георги Бончев, бл. 107
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията" 22.07.2013 279 030 279 030 0 279 030 26,40 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Технология за производство на наноразмерни зеолитни частици" 07.12.2012 30,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на безотпадна технология за преработка на медни шлаки - отпадъци от медно производство BG161PO003-1.1.01-0224-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз