Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831677638 "Експерт 95" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1715 София ж.к. Младост-4, бл. 418, вх. 3, ет. 2 офис № 39
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на конкурентоспособността на 2 Плюс България АД чрез внедряване на интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност BG161PO003-2.1.08-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз