Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831414785 СФБ "Капиталов пазар" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Алабин" 16-20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентоспособността на "Корал Спектър" ООД чрез въвеждане на модерно производствено оборудване BG161PO003-2.1.06-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз