Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115830138 Сдружение "Европейски консултации, иновации и партньорство - ЕКИП"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бл.285, вх.А, ап.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол BG161PO001-3.1.03-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз