Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200086510 "КОТА НУЛА" ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас АЛ ВЕЛИКИ No 13, вх. А, ет. 4, ап. 7 тел.: 056/827903




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол BG161PO001-3.1.03-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз