Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126634404 "НАР"
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково ул."Таню войвода" 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0003-C0001
Разработване на План за управление на Природен парк "Беласица" BG161PO005-3.0.04-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз