Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121367189 "АТА Консулт"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, бул.България, №81В, ет.8, ап.офис22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на инфраструктурата по качество и на прилаганите от Българския институт по метрология услуги - фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия" BG161PO003-4.3.01-0002-C0001
Възстановяване на проводимостта на река Струма и укрепване на бреговете в района на квартал Бяла вода, община Перник BG161PO001-1.4.06-0039-C0001
"Хиляда години от битката на Самуил (1014-2014)-устойчиво развитие на туристическата атракция "Самуилова крепост" в Община Петрич" BG161PO001-3.1.03-0029-C0001
"Подобряване условията на труд на работното място в "Микс Констракшън" ООД BG051PO001-2.3.02-0286-C0001
"Инструменти за динамична рекоснтрукция на обекти и сцени с използване на епиполярна геометрия" BG161PO003-1.1.05-0156-C0001
Технологично обновление на „Екселпак България” ООД чрез внедряване на оборудване за производство на фотополимерни форми за флексопечат BG161PO003-2.1.13-0052-C0001
"Внедряване на иновации в "Марс Амор" ООД" BG161PO003-1.1.07-0113-C0001
Въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството в Министерство на околната среда и водите BG051PO002-3.1.08-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз