Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123141769 "Алфа Визия" ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул. Г.С.Раковски 65
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Внедряване на компютъризирана система и компютъризиран метод за управление на сгради, съоръжения и инсталации, създадени на базата на интеграция между фасилити мениджмънт система и технологията за триизмерно лазерно скениране" BG161PO003-1.1.04-0025-C0001
Подобряване на образователната инфраструктура в Тракийски университет - Стара Загора чрез комплекс от мерки BG161PO001-1.1.07-0001-C0001
"Работниците от "Джела-Н.Д." ЕООД с по-добри условия на труд и повишена производителност на труда" BG051PO001-2.3.02-0200-C0001
Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност BG051PO001-3.1.08-0009-C0001
Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 „Икономика” и 3.7.„Администрация и управление” към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион BG051PO001-3.1.07-0014-C0001
Създаване на магазин за детски стоки в гр. Стара Загора BG051PO001-1.2.03-0617-C0001
"Нова заетост за младежи във "Витон" - Стара Загора BG051PO001-1.1.13-0241-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз