Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121242342 "АТ инженеринг 2000" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция, модернизация и мерки за енергийна ефективност в комплесс "Ректорат" на Софийски университет "Св. Климент Охридски" BG161PO001-1.1.07-0024-C0001
"Енергийна ефективност в "И.Н.А.-Трейдинг" ООД" BG161PO003-2.3.02-0160-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз