Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131155327 Кондор 4 ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Толстой, ул. Йордан Хаджиконстантинов" 40-50
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на левия бряг на р. Луда Камчия в урбанизираната територия на с. Дъбовица, община Сунгурларе BG161PO001-4.1.04-0071-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз