Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201299148 "ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София;бул" Патриарх Евтимий"№21;вх.Б;ет.1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Устойчиво развитие на дружеството чрез създаване на нови работни места" 09.05.2014 23 864 23 864 0 23 864 15,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на конкуребнтоспособността на"Ню Имидж" АД чрез внедряване на иновативно жисокотехнологично оборудване за развитие на продукти и услиги с висока добавена стойност BG161PO003-2.1.11-0008-C0001
Развитие на културното наследство на община Костенец чрез възстановяване и популяризиране на крепостта при Траянови врата BG161PO001-3.1.03-0041-C0001
Предотвратяване на рискове от наводнения чрез извършване на дребномащабни мерки по коритата на реките Славци, Манджарин, Бузола, Селска в град Пирдоп и реки Оджов дол и Пуфте в село Душанци, община Пирдоп BG161PO001-4.1.04-0016-C0001
Инфраструктурни мерки по укрепване на река Воздол, община Челопеч с цел предотвратяване на риска от наводнения BG161PO001-4.1.04-0021-C0001
Увеличаване на приходите и намаляване себестойността на продукцията на „Йотов стоун” ЕООД чрез въвеждане на нова гама продукти с висока добавена стойност BG161PO003-2.1.13-0250-C0001
ОПТИМИЗИРАНЕ СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЛЕСИЧОВО, С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ПО-ГОЛЯМА ЕФЕКТИВНОСТ В ДЕЙНОСТТА Й” BG051PO002-1.1.07-0025-C0001
Подкрепа за изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Берковица BG161PO001-5.3.03-0009-C0001
Подкрепа за устойчив растеж на „НАЙС 2002” ЕООД чрез внедряване в предприятието на иновативен продукт за развитие на терапевтичната стоматология BG161PO003-1.1.07-0302-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „СИГНУМ” ЕООД чрез внедряване на иновативен процес за многослойно покритие за стоматологични инструменти BG161PO003-1.1.07-0296-C0001
Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси BG051PO002-1.1.08-0015-C0001
Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез специализирани обучения BG051PO002-2.2.17-0037-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз