Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175034409 Адвокатско дружество "Ангелов и партньори"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ул. Планинец 9, ап.19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община BG161PO001-1.4.06-0006-C0001
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен BG161PO001-1.4.07-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз