Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130218645 "Лаган"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ул."Свети Георги Победоносец"24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Брегоукрепителни съоръжения за предпазване на населението от наводнения в Община Тетевен" BG161PO001-4.1.04-0056-C0001
Преустройство и оборудване на "МБАЛ - Тетевен - д-р Ангел Пешев" ЕООД BG161PO001-4.1.05-0005-C0001
Обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ-Самоков BG161PO001-1.1.12-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз