Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130299538 "Хидрогеокомплект" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ЖК Надежда бл.257 ап. 32




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община BG161PO001-1.4.06-0006-C0001
Предотвратяване на последиците от наводнения на теритрията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на река Добричка BG161PO001-1.4.06-0027-C0001
Превенция на риска от навонения чрез укрепване на напречното сечение и стабилизиране на коритото на р.Блато в чертите на гр.Костинброд BG161PO001-1.4.06-0018-C0001
"Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен" BG161PO005-1.0.07-0024-C0001
Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на град Белово участък при фирма "Импрегнация 2000" BG161PO001-1.4.06-0046-C0001
"Предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на наводнения чрез рехабилитация на охранителен канал" BG161PO001-4.1.04-0068-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз