Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124606025 "Ландшафт" ООД
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град ул. "Сан Стефано" 1, вх. А, ет.4, ап. 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Добрич - жива шевица от таланти BG161PO001-1.1.10-0034-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз