Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131524330 Интер консулт нова ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. Георги Бенковски 90,офис 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на качеството на и утвърждаване на пазраните позиции на мебели „Димов” чрез въвеждане на система за управление на качеството BG161PO003-2.1.08-0217-C0001
Усъвършенстване на дейността на "С плюс С – С.Тимева” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на система за управление съгласно стандарт ISO BG161PO003-2.1.08-0242-C0001
Информационната сигурност - ключ към подобряване на управлението в "Дилком България" ООД BG161PO003-2.1.08-0040-C0001
«ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО – УСПЕШНИЯТ КОД ЗА ВИСОКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ» BG161PO003-2.1.08-0091-C0001
«ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „БУЛНЕКС” АД ЧРЕЗ ПОКРИВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ НА СТАНДАРТ ISO 9001:2008» BG161PO003-2.1.08-0105-C0001
«ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА „БЕСТИМЕКС” ООД» BG161PO003-2.1.08-0106-C0001
„Апекс-сервиз” ООД - конкурентноспособна и отговорна компания, ангажирана с каузата за опазване на околната среда и безопасността на продуктите BG161PO003-2.1.08-0374-C0001
Иновационни решения в индустрията за уплътнения и изолации BG161PO003-1.1.03-0002-C0001
Повишаване ефективността на Комел Софт BG161PO003-2.1.12-0518-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Мастер СОП” ЕООД с внедряване на стандарт за управление сигурността на информацията – ISO/ IEC 27001:2005 и ERP система от ново поколение BG161PO003-2.1.12-0276-C0001
Качество и контрол върху процесите, свързани с клиентите в ГОПЕТ ТРАНС ЕООД BG161PO003-2.1.12-1215-C0001
Безопасен труд - мотивирани заети лица BG051PO001-2.3.02-0362-C0001
Подобряване условията на труд на работни места в НИКИ ЕООД BG051PO001-2.3.02-0182-C0001
Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин BG051PO002-1.1.04-0005-C0001
"Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанищата с национално значение" BG161PO004-5.0.01-0087-C0001
"Безопасен труд в "ИРИМ" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0105-C0001
"МОНТЮПЕ" ЕООД - с отговорност за здравословни и безопасни условия на труд и качествена работна среда" BG051PO001-2.3.03-0117-C0001
"Безопасност и здраве във "Винарска изба-Варна" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0403-C0001
"ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД за по-безопасен труд и работна среда" BG051PO001-2.3.03-0681-C0001
"Гарантиране здравето и безопасността при работа на заетите в "БРАТЯ ЗАФИРОВИ" ООД" BG051PO001-2.3.03-1145-C0001
Труд и безопасност във фирма Тисина BG051PO001-2.3.03-1076-C0001
Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Доспат BG051PO002-1.1.07-0038-C0001
Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Тетевен BG051PO002-1.1.07-0037-C0001
Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девня BG051PO002-1.1.07-0042-C0001
"Подобряване на условията на труд в -"ОВЕРГАЗ СЕВЕР" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0085-C0001
"Повишаване на трудовата безопасност в "Български пощи" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-1006-C0001
Оптимизиране на структурата на общинска администрация Гоце Делчев BG051PO002-1.1.07-0036-C0001
Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Ветово BG051PO002-1.1.07-0039-C0001
„Модернизиране на предоставяните от ИА „Военни клубове и почивно дело“ административни услуги и въвеждане на международни стандарти , гарантиращи качественото им предлагане“. BG051PO002-3.1.08-0013-C0001
Агенция по вписванията – модерна, гъвкава и надеждна администрация BG051PO002-3.1.08-0023-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз