Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130086390 "ПЪТКОНСУЛТ 2000" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Дойран" № 9А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Лот 26 Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник, област Пловдив BG161PO001-2.1.01-0028-C0001
Лот 37 Път ІІІ-121-Иново - Градец - Шишенци - Бойница - Кула от км 31+851 до км 41+300 и от км 41+300 до км 50+253 BG161PO001-2.1.01-0039-C0001
Лот 38 Път ІІ-56-Брезово -Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652 BG161PO001-2.1.01-0040-C0001
Лот 44 Път ІІІ-7102-Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31 BG161PO001-2.1.01-0046-C0001
Лот 59 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза“ – участък 1 от км 8+600 до км 13+600 и участък 2 от км 14+300 до км 23+915, област Ямбол BG161PO001-2.1.01-0056-C0001
Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч BG161PO001-1.4.09-0036-C0001
Лот 85 Рехабилитация и реконструкция на път III-514 "Камен-Драганово" от км 5+000 до км 16+000 и от км 16+000 до км 25+157, с обща дължина 20.157 км, област Велико Търново BG161PO001-2.1.01-0086-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз