Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000665498 Институт за български език БАН „Проф. Любомир Андрейчин”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1113 София бул. "Шипченски проход" № 52 бл. 17
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика" 19.03.2012 318 458 318 458 0 318 458 33,90 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване 28.08.2009 24,00 Приключен
Компютърни интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания 28.08.2009 28,40 Приключен
"Информатика, граматика, лексикография" 04.10.2012 33,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване на иновативна онлайн услуга.Document.BG" BG161PO003-1.1.05-0165-C0001
Внедряване на иновативна услуга за многоезиков семантичен анализ на информация - MediaTalk BG161PO003-1.1.07-0208-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз