Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130456313 "Експо Дизайн - 3" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Младост - 2, бл. 204, вх. Д, ап. 108
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" BG161PO003-4.2.01-0001-C0001
Изграждане на ASP инфраструктура от ново поколение BG161PO003-2.1.11-0128-C0001
„Универсална платформа за разработване на виртуални файлови системи” BG161PO003-1.1.05-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз