Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175072776 Морена Консултинг ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, кв. Младост 1, бл. 68, вх. А, ет.3, ап. 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Управление на качеството и околната среда в Актив-София ООД BG161PO003-2.1.08-0233-C0001
Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 и закупуване на ДМА – GPS приемници, роботизирана тотална станция BG161PO003-2.1.08-0251-C0001
„Повишаване на качеството и утвърждаване на пазарните позиции на Нитов Инженеринг чрез въвеждане на интегрирана система за управление на качеството и околната среда” BG161PO003-2.1.08-0014-C0001
Технологична модернизация в Америкън Попкорн Къмпани ЕООД BG161PO003-2.1.13-0497-C0001
Постигане на безопасни условия на труд чрез закупуване на работно облекло, ЛПС и провеждане на специализирани обучение BG051PO001-2.3.02-0397-C0001
Онлайн система за изработване и отпечатване на календари от дома и офиса BG161PO003-1.1.05-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз