Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Галина Петрова Ковачка
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентоспособността на „АКВАСТАРТ” ООД чрез въвеждане на ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0620-C0001
„Подобряване на управлението в „Кавангард” ЕООД чрез покриване на международно признати стандарти” BG161PO003-2.1.08-0433-C0001
Инвестициите в модерно оборудване - средство за устойчив растеж на "Би Ем Ес Продъкшън" ООД BG161PO003-2.1.11-0086-C0001
Разширяване на инфраструктурна та мрежа и повишаване на конкурентоспособността на "НЕТ-1" ЕООД BG161PO003-2.1.11-0121-C0001
Високотехнологични помощни средства и специализирани услуги за незрящи – вече и на българския пазар BG161PO003-2.1.10-0025-C0001
„Мобилно образование в 3D” BG161PO003-1.1.05-0060-C0001
Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 броя електронни административни услуги BG051PO002-3.2.06-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз