Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000193250 Община Козлодуй
Седалище Област: Враца Oбщина: Козлодуй 3320 Козлодуй гр. Козлодуй п.к. 3320, ул. „Христо Ботев” №13
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Ремонт, обновяване, мерки по енергийна ефективност и подобряване достъпът за хора с увреждания на: 1. ОДЗ ”Радост” - с.Гложене и 2. ОУ ”Св.св. Кирил и Методий”- с.Бутан, в община Козлодуй 01.08.2008 783 442 783 442 0 783 433 17,00 Приключен
Подготовка на проект за управление на отпадъците в Община Козлодуй- регион Оряхово 29.12.2008 502 418 502 418 0 502 418 34,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй 12.01.2009 1 073 100 1 073 100 0 1 284 146 28,00 Приключен
Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите 12.06.2009 574 159 574 159 0 574 085 30,43 Приключен
“ГРИЖА И ПОДКРЕПА ЗА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ” 29.06.2009 109 306 102 791 7 020 100 503 12,00 Приключен
Община Козлодуй – към по-добро управление чрез изграждане на механизъм и капацитет за планиране и реализиране на общински политики за развитие в партньорство и координация с всички заинтересовани страни 11.01.2012 0 0 0 0 18,00 Прекратен
"Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй" 20.01.2012 12 450 588 11 495 172 1 622 661 12 919 209 45,00 Приключен
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй 13.06.2013 179 875 179 875 0 170 882 27,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ 05.11.2010 14,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз