Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123116940 Община Николаево
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Николаево 6190 Николаево ул.Георги Бенковски №9
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Изготвяне на работни проекти за ГПСОВ и разделна канализация за битови и дъждовни води на гр.Николаево 12.01.2009 341 476 341 476 0 341 476 28,00 Приключен
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Николаево 29.06.2009 47 156 43 921 6 404 42 397 12,00 Приключен
„Помощ в дома” 27.11.2012 89 012 89 012 0 83 102 14,00 Приключен
„Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация” 08.05.2013 29 273 29 273 0 29 273 12,00 Приключен
Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево 03.04.2014 47 506 47 506 0 47 506 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" 29.08.2012 49,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз