Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200411352 ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Район "Люлин" 6, бл. 647, вх.А, ет. 5, ап. 48
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на социалната инфраструктура за деца и младежи в община Велинград BG161PO001-1.1.11-0005-C0001
Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд BG161PO005-1.0.06-0050-C0001
По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара Планина – развитие на регионален туристически продукт на общините Етрополе, Правец и Тетевен BG161PO001-3.2.02-0032-C0001
Парково пространство на НДК-възстановяване и обновяване BG161PO001-1.4.09-0034-C0001
В подкрепа на Перник за следващия програмен период BG161PO001-5.3.02-0021-C0001
Подобряване работата на Общинска Администрация – Правец в процеса на разработване, прилагане и мониторинг на политики на местно ниво BG051PO002-1.3.07-0133-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз