Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000291723 Община Ябланица
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Ябланица 5750 Ябланица гр.Ябланица, пл.”Възраждане”№3Общинска администрац
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
”Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура на СОУ”Васил Левски”гр. Ябланица и ЦДГ ”Райна Княгиня” гр. Ябланица” 01.08.2008 919 040 919 040 0 919 040 21,00 Приключен
“Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопреносната мрежа и пречистване на водите на гр. Ябланица” Първи етап – изграждане на пречиствателна станция" 29.12.2008 4 888 188 4 863 258 1 641 995 7 469 299 82,70 Приключен
„Подпомагане на хора с увреждания и самотно живеещи хора за осигуряване на равни възможности за независимост и достоен живот” 29.06.2009 73 016 69 445 3 933 67 091 12,00 Приключен
„Подкрепа за достоен живот на хора с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване в община Ябланица” 30.11.2012 193 947 193 947 0 179 578 18,00 Приключен
Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Ябланица 08.05.2013 79 943 79 943 0 79 943 12,00 Приключен
Подобряване квалификация на служителите на община Ябланица-инвестиция в бъдещето 19.08.2014 82 084 82 084 0 82 084 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз