Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176269367 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ТУНДЖА
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол жк Златен рог 111
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол BG161PO001-1.4.06-0038-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз