Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000931397 Община Венец
Седалище Област: Шумен Oбщина: Венец 9751 Венец ул. Кирил и Методий 24
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Ремонт, внедряване мерки за енeргийна ефективност в част от образователните институции в община Венец, в подкрепа на устойчивото местно развитие 01.08.2008 916 396 916 396 0 916 545 24,00 Приключен
Корекция, почистване и разширяване на речното корито на дере - с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен 01.06.2011 941 841 941 841 0 894 749 25,27 Приключен
"Образованието на нашите деца - предизвикателство за всички" 17.06.2011 80 572 80 572 0 80 524 13,00 Приключен
„Социални услуги в домашна среда в Община Венец” 23.11.2012 229 955 229 955 0 210 175 15,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Инициатива за развитие на публично-частно партньорство” 06.02.2009 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз