Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 838169610 "Полисстрой"
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол ул. "Балатон" № 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци BG161PO001-1.1.10-0007-C0001
Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в гр. Ямбол BG161PO001-1.1.11-0018-C0001
Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ "д-р Петър Берон" гр.Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-4.1.03-0031-C0001
Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол BG161PO001-3.1.03-0027-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване в подкрепа на създаване на МЦ в община Котел BG161PO001-4.1.05-0010-C0001
„Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” BG161PO001-1.4.09-0017-C0001
Инвестиции и мерки за повишаване на енергийната ефективност на Сърните АД BG161PO003-2.3.02-0281-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз