Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120548973 "РОДОПА ЕКСПЕРТ" ЕООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Мадан 4900 Мадан гр. Мадан, ул. Обединение № 36
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Строителни енергоспестяващи дейности за ЦДГ в Начален корпус към СОУ "Отец Пасий" гр.Мадан BG161PO001-4.1.03-0045-C0001
„ПОДКРЕПА ЗА ЕФЕКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ХОРАТА ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНА МАДАН” BG051PO001-5.1.04-0138-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз