Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000875817 ОБЩИНА ОМУРТАГ
Седалище Област: Търговище Oбщина: Омуртаг 7900 Омуртаг ул. “Ал.Стамболийски” № 2а
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подобряване на материалната база на образователната инфраструктура в Община Омуртаг за интегрирано и устойчиво местно развитие 01.08.2008 707 451 707 451 0 711 214 20,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за подобряване на инфраструктурата за третиране на отпадъците в общините Омуртаг, Върбица и Котел 29.12.2008 0 0 0 0 34,00 Прекратен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг, обл. Търговище 29.12.2008 0 0 0 397 880 52,43 Прекратен
Инфраструктурни мерки за стабилизиране и укрепване на свлачища на общински път TGV2054 / ІІІ – 4802, п. к. Горско село – Илийно / - Птичево при км. 6+200 и км. 6+900 21.05.2009 263 659 263 659 0 263 659 23,00 Приключен
"Реконструкция/възстановяване и оборудване на "МБАЛ Омуртаг" ЕАД - гр.Омуртаг" 22.12.2011 3 733 109 3 654 436 83 963 3 654 436 28,90 Приключен
“Развитие на социалните услуги за “Помощ в дома”, чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда на територията на Община Омуртаг” 30.11.2012 78 032 78 032 0 74 325 16,00 Приключен
„Компетентна и ефективна Общинска администрация Омуртаг” 21.05.2013 85 929 85 929 0 85 929 15,23 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
ИНТЕГРАЦИЯТА - БЪДЕЩЕ НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ 17.06.2008 15,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз