Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123712303 МЕГАКОМЕРС ГРУП ООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък БУЛ. 23 ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОХОД № 7/В
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Солидарност BG051PO001-5.2.07-0186-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз