Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200745074 " СТМ САНУС"
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин ж.к. Вида бл. 2, вх.В, ап.67
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Достоен живот за самотните възрастни хора в община Кула BG051PO001-5.2.07-0028-C0001
ЗА ДОСТОЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ BG051PO001-5.1.04-0177-C0001
"Грижи за по-добро бъдеще" BG051PO001-5.2.12-0067-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз