Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000903533 Община Димитровград
Седалище Област: Хасково Oбщина: Димитровград 6400 Димитровград бул. “Г.С. Раковски” №15
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за „Интегриран воден проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, канализационна мрежа с довеждащи колектори и МПСОВ в с.Добрич, Община Димитровград 12.01.2009 0 0 45 000 0 24,00 Прекратен
„Подай ръка” 29.06.2009 99 606 93 540 6 283 90 743 12,00 Приключен
Възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието в ЗМ Злато поле 31.07.2009 612 793 612 793 0 620 391 50,60 Приключен
Повишаване на жизнения и социален статус на лица от уязвими групи чрез създаване на социално предприятие към СУПЦ Димитровград. 12.11.2009 148 034 148 034 0 148 006 16,00 Приключен
Център за обществена подкрепа, гр. Димитровград 04.11.2010 118 472 118 472 0 118 468 14,00 Приключен
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в община Димитровград 13.12.2010 2 315 489 2 308 620 7 576 1 962 327 25,20 Приключен
Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” 19.05.2011 752 807 726 357 24 881 617 403 32,40 Приключен
Формула Марица Арт - Еко фестивал 09.08.2011 432 710 421 186 25 198 400 300 33,67 Приключен
В хармония със себе си и света 24.10.2011 314 907 314 907 0 314 866 25,00 Приключен
"Общинско предприятие "Социлано предприятие - обществена пералня"Димитровград" 14.12.2011 241 843 241 843 0 241 806 16,00 Приключен
Изграждане на ЦНСТ за деца в риск на територията на община Димитровград 28.12.2011 624 655 624 655 2 502 624 655 24,00 Приключен
"Възстановяване и опазване на крайречни гори - местообитания от Европейско консервационно значение на територията на община Димитровград" 17.01.2012 0 0 0 0 40,00 Прекратен
„Насърчаване на заетостта чрез съвместяване на професионалния и личния живот” 20.03.2012 107 535 107 535 0 107 508 18,00 Приключен
Реконструкция и доизграждане на каналзиационна мрежа на гр. Димитровград - десен бряг 09.11.2012 10 196 421 9 731 847 2 641 718 9 644 489 35,80 Приключен
„ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ДИМИТРОВГРАД” 19.11.2012 175 543 175 543 0 168 358 15,00 Приключен
Детската градина и училището - пътешествие към опознаване, сътрудничество и сближаване 05.02.2013 68 203 68 203 0 68 194 15,13 Приключен
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга” Димитровград 04.12.2013 169 409 169 409 0 169 407 12,00 Приключен
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград. 20.12.2013 437 066 437 066 0 415 213 22,00 Приключен
Изготвяне на инвестиционни проекти в Община Димитровград в подкрепа на следващия програмен период 27.05.2015 509 417 509 417 0 509 417 8,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Обновление и рехабилитация на детска ясла No. 9 „Ален Мак”– гр. Димитровград 16.07.2008 24,00 Приключен
Родители за общо бъдеще 17.06.2008 18,00 Приключен
Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково 29.12.2008 35,00 Приключен
“Училището – криле за мечтите ни” 24.09.2009 12,00 Приключен
Приемното училище – привлекателна територия за нашите деца 05.10.2009 9,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" 17.06.2011 15,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово 16.10.2012 20,00 Приключен
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково 14.01.2013 39,07 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз