Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000776089 Община Ботевград
Седалище Област: София област Oбщина: Ботевград 2140 Ботевград Община Ботевград пл. “Освобождение” 13 2140 Ботевград
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Осигуряване на пълна проектна готовност за изграждане на ГПСОВ – Ботевград и довеждащи колектори към нея 12.01.2009 292 010 292 010 0 292 302 43,30 Приключен
“Инвестираме в нашите деца” 03.09.2010 3 576 307 3 576 307 0 3 576 307 24,00 Приключен
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград 23.11.2010 12 818 531 12 250 190 3 019 121 13 925 768 31,00 Приключен
Изграждане, реконструкция и ремонт на брегоукрепващо съоръжение на река Рударка и река Новаченка за предотвратяване на наводненията в село Новачено, община Ботевград 03.06.2011 955 188 955 188 0 907 429 24,00 Приключен
"Дефилир на духовата музика" 09.08.2011 483 320 479 983 3 337 455 984 24,00 Приключен
Ние сме част от Вас 28.12.2011 1 369 494 1 369 494 0 1 373 186 33,53 Приключен
Извършване на междинна оценка на въздействието на общинския план за развитие и изграждане на системата за мониторинг и оценка на политики. 20.01.2012 316 040 316 040 0 316 026 16,20 Приключен
Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически еко и спортно развлекателен туризъм 06.03.2012 1 920 116 1 790 787 73 332 2 552 405 33,90 Приключен
ГПСОВ Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея 14.08.2012 11 810 755 11 301 939 4 034 343 11 749 864 50,27 Приключен
"Изготвяне на Интегриран план за градско развитие и възстановяване на град Ботевград за периода 2014-2020г." 19.12.2013 168 117 168 117 0 159 711 20,00 Приключен
Разкриване и функциониране на услугата ЦНСТ за деца 25.07.2014 213 558 213 558 0 213 550 13,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Ти можеш! Подобри качеството си на живот чрез образование и професионална квалификация. 17.06.2008 18,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз