Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131553369 "Абсент Студио" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1612 София ж.к. Красно село, бул. Гоце Делчев 76, бл. 32, вх. Г, ап. 65
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на професионалисти в медиите BG051PO001-2.1.02-0479-C0001
Съпричастност към хората с невромускулни заболявания BG051PO001-5.1.05-0007-C0001
„Добри практики и мерки за социална интеграция на младежи в риск” BG051PO001-7.0.07-0272-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз