Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131372715 "Хамали БГ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, кв. Полигона, ул."Петър Протич", бл.31, вх.1, ап.19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на хранилище за документация на хартиен носител по изпълнение на ОП „Регионално развитие”2007-2013г. BG161PO001-5.3.01-0057-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз