Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 118013757 "Сигма-55" ЕООД
Седалище Област: Силистра Oбщина: Силистра 7500 Силистра ул."31 полк" №35 ап.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10 години BG051PO001-5.2.06-0115-C0001
"Ефективна училищна интеграция, толерантност и успех" BG051PO001-4.1.03-0099-C0001
"Цветята и децата са различни, слънцето - едно за всички" BG051PO001-4.1.03-0047-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз