Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000056764 Община Айтос
Седалище Област: Бургас Oбщина: Айтос 8500 Айтос ул. „Цар Освободител” 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Социални услуги в общността за самотно живеещи стари хора и хора с увреждания в община Айтос 26.06.2009 112 362 108 418 4 100 103 790 12,00 Приключен
Обновяване на образователната инфраструктура в община Айтос 13.12.2010 1 368 973 1 227 636 144 179 1 043 491 28,50 Приключен
"Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Айтос" 08.03.2011 582 731 582 731 108 973 582 731 58,53 Приключен
Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги на "Река без име с три притока". преминаваща през с. Малка поляна и река "Славеева река", гр. Айтос, община Айтос 03.06.2011 571 435 563 698 8 174 535 513 24,00 Приключен
„Изграждане на защитено жилище в гр. Айтос” 16.02.2012 405 030 405 030 0 405 030 16,00 Приключен
Подобряване на управлението, организацията и функционирането на общинска администрация Айтос чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ, с оглед нейното оптимизиране 08.10.2012 151 911 151 911 0 151 911 14,43 Приключен
Подкрепа за равноправен и независим живот 19.11.2012 189 244 189 244 0 172 460 16,00 Приключен
Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в община Айтос 28.08.2013 81 636 81 636 0 81 634 15,00 Приключен
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос 15.11.2013 65 355 65 355 0 65 355 9,00 Приключен
Kомпетентна администрация на община Aйтос за по-качествено административно обслужване 04.12.2013 62 646 62 646 0 62 646 9,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз