Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126744498 Юнуз ООД
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково гр. Хасково, Северна индустриална зона, Димитровградско шосе
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
«ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО – УСПЕШНИЯТ КОД ЗА ВИСОКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ» BG161PO003-2.1.08-0091-C0001
Система за управление на качеството в "Нов стил" ООД, гаранция за конкурентоспособност и развитие BG161PO003-2.1.08-0114-C0001
"Общинско социално предприятие "Морски знаци" - Бургас. Нови възможности в подкрепа на социалното включване" BG051PO001-5.1.02-0032-C0001
„С грижа към бъдещите поколения” BG161PO003-1.1.03-0038-C0001
"Повишаване енергийната ефективност на "Делена ДД" ЕООД чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки" BG161PO003-2.3.02-0074-C0001
"Нови знания - нова работа - нов живот" BG051PO001-1.1.13-0516-C0001
"Нови възможности за заетост в "Даниел Фешън" ООД" BG051PO001-1.1.13-0225-C0001
"Извършване на консултантски услуги, проектиране, ремонт, реставрация на старинни мебели и претапициране на корпусна и мека мебел" BG051PO001-1.2.03-1287-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на фабрика за производство на дрехи" BG161PO003-2.3.02-0340-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Шивашки цех в гр. Дупница" BG161PO003-2.3.02-0398-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз