Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201964523 Многопрофилна болница за активно лечение "Мед Лайн Клиник"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул.Филип Македонски 37
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване уменията на заетите лица в здравният сектор за работа с информационно-комуникационни технологии-европейският път към модерно,ефективно и качествено здравеопазване 01.02.2013 201 986 161 589 41 338 161 589 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Получаване на нутрацевтици с антиоксидантно и имуностимулиращо действие" BG161PO003-1.1.05-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз