Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000590654 Община Сливен
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен бул. „Цар Освободител” 1, град Сливен 8800
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен – фаза 2 15.12.2008 0 0 13 076 762 0 52,00 Прекратен
Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен - саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”, Дом за стари хора - Сливен 22.05.2009 533 359 533 359 0 1 840 789 35,50 Приключен
„Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище” 05.02.2010 454 098 454 098 0 454 098 38,53 Приключен
Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен 01.11.2010 207 535 207 535 0 207 420 15,23 Приключен
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен 04.11.2010 166 322 166 322 0 152 270 15,20 Приключен
Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност 13.12.2010 1 511 209 1 473 600 45 537 1 252 560 32,53 Приключен
"Корекция на река Дюлева в гр. Сливен, I ви етап" 03.06.2011 761 888 760 987 6 401 722 938 32,53 Приключен
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Сливен като център на агломерационен ареал 23.06.2011 475 499 475 499 0 285 474 27,00 Приключен
Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен 03.06.2011 4 010 099 4 010 099 0 3 808 305 33,57 Приключен
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОННЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН 12.07.2011 589 707 589 707 0 589 558 53,00 Приключен
"Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен" 05.01.2012 4 793 623 4 687 159 101 803 3 978 965 37,00 Приключен
Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен 05.01.2012 1 980 703 1 980 703 0 1 980 703 28,40 Приключен
Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи 13.08.2012 443 310 443 310 0 259 275 24,00 Приключен
Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен 17.09.2012 40 876 150 37 787 735 14 226 558 38 213 285 49,13 Приключен
"Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен" 10.09.2012 220 855 220 855 0 220 842 15,00 Приключен
"Помощник в дома" 21.11.2012 216 965 216 965 0 199 285 16,00 Приключен
„Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности” 26.04.2013 78 043 78 043 0 78 043 12,00 Приключен
Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен 12.03.2013 175 824 175 824 0 175 777 16,00 Приключен
„Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” 20.05.2013 4 965 322 4 965 082 240 4 716 828 31,00 Приключен
Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период 31.10.2013 460 845 460 845 0 460 845 26,00 Приключен
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен 15.11.2013 73 106 73 106 0 73 106 9,00 Приключен
Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен 12.06.2014 669 431 669 431 0 669 296 15,00 Приключен
Компетентно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса от служителите на общинска администрация Сливен 25.08.2014 149 030 149 030 0 149 030 14,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз