Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121718407 "ДЗИ - общо застраховане" ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район р-н Средец, ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ No 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Обучение на служителите - конкурентна бизнес стратегия на ДЗИ" 19.12.2012 159 887 111 921 64 121 111 921 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Разград BG161PO002-3.3.02-0008-C0001
СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС BG161PO002-3.3.02-0018-C0001
Студентски практики BG051PO001-3.3.07-0002-C0001
„Чиста енергия за един устойчив свят” BG051PO001-7.0.01-0106-C0001
"Подобряване безопасните условия на труд, усъвършенстване организацията на трудова дейност и създаване на предпоставки за повишаване ефективността на производството и производителността на труда в "Монтажи-Варна" АД" BG051PO001-2.3.02-0248-C0001
"Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в МБАЛ "Теодоси Витанов" ЕООД, чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд" BG051PO001-2.3.02-0080-C0001
Подобряване на практиките в обгрижването на тийнейджъри и млади хора със сърдечни заболявания чрез повишаване на експертният капацитет на партниращите си организации от България и Испания BG051PO001-7.0.07-0144-C0001
Екип за включваща заетост BG051PO001-7.0.07-0107-C0001
Инвестиция за безопасен труд BG051PO001-2.3.03-0592-C0001
"Със знания можем и работим" BG051PO001-1.1.13-0510-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз