Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000776242 ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
Седалище Област: София област Oбщина: Елин Пелин 2100 Елин Пелин ГР. ЕЛИН ПЕЛИН, П.К. 2100, ОБЛ. СОФИЙСКА, ПЛ. „НЕЗАВИСИМОСТ” № 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Ремонт и реконструкция на образователна инфраструктура в Община Елин Пелин” 03.02.2009 2 622 816 2 622 816 0 2 622 816 41,47 Приключен
„Ремонт и реконструкция на читалища в Oбщина Елин Пелин” 03.02.2009 3 540 078 3 540 078 0 3 541 492 27,97 Приключен
Подготовка на инвестиционен проект за „Канализационна и водоснабдителна системи, пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи колектори – с. Нови Хан” 12.01.2009 197 443 197 443 0 197 443 26,00 Приключен
"Междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики между община Община Крема и община Елин Пелин" 10.04.2009 113 198 113 198 0 113 198 12,00 Приключен
“Предоставяне на услугата “Домашен помощник” за нуждаещи се лица от община Елин Пелин” 01.07.2009 92 357 86 160 7 000 85 963 12,00 Приключен
"Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на мрежа в агломерация Елин Пелин" 28.06.2011 380 357 380 357 0 380 357 57,93 Приключен
"Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие "Шопски празник" „Що е Европско, оно е от Шопско” 18.04.2013 0 0 10 877 0 24,00 Прекратен
ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 23.09.2013 76 087 76 087 0 76 087 12,00 Приключен
Оптимизиране процеса на провеждане на качествени политики в община Елин Пелин 31.10.2013 62 909 62 909 0 62 909 9,00 Приключен
Повишаване на професионалната компетентност на служителите на община Елин Пелин 13.12.2013 79 580 79 580 0 79 580 9,00 Приключен
Повишаване професионалната компетентност на служителите на община Елин Пелин 26.08.2014 0 0 0 0 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Грижа в семейна среда 30.06.2009 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз